Λογισμικά Pegasus GP-Group Το δικό σας πρόγραμμα

Αγορά Χρυσού – Ενεχυροδανειστήρια

Pegasus ERP Αγορά Χρυσού Start Up

Σε ποιούς απευθύνεται:

To Pegasus Gold ERP Start Up απευθύνεται σε όλες τις Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την Αγορά Χρυσού αλλά και τον Ενεχυροδανεισμό. Είναι ένα Εξειδικευμένο Προϊόν που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για το χώρο του Χρυσού και είναι έτοιμο να καλύψει και τους πιο απαιτητικούς του χώρου.

Το Pegasus Gold ERP Start Up καλύπτει όλες τις ανάγκες μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο στην Αγορά Χρυσού όσο και στον Ενεχυροδανεισμό. Παρακολουθεί μέσα από μία ειδικά διαμορφωμένη Οθόνη Reception όλες τις καθημερινές λειτουργίες της Επιχείρησής σας, μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για να πραγματοποιήσετε μία συναλλαγή και ελαχιστοποιώντας τη πιθανότητα λάθους. Ενδεικτικές εργασίες μέσα από το Pegasus Gold(Καταχώρηση & Εύρεση Πελατών, Αγορά Χρυσού, Έκδοση Παραστατικών, Αναλυτική Παρακολούθηση Ταμείων, Διαχείριση Ενεχύρων – Αποδείξεων, Κοσμήματα ανά Αποθηκευτικό Χώρο κ.α.)

Στη βασική έκδοση του Pegasus Gold ERP Start Up συμπεριλαμβάνεται και το module CRM με το οποίο μπορείτε και διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προμηθευτές κ.ο.κ.) και τις εργασίες του Προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση της καθημερινής ροής της εργασίας σας είναι απλή και μετρήσιμη. Επίσης σας δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης διαδικασιώνmarketing όπως αυτόματη αποστολή mail , sms , παρακολούθηση διαδικασίας ευχαριστημένου πελάτη κ.τ.λ.

Με ένα πλήθος έτοιμων αναφορών και στατιστικών, σας ενημερώνει για την πορεία της επιχείρησης. Επίσης με τις γεννήτριες αναφορών και στατιστικών που διαθέτει, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές.

Οι Δυνατότητες ERP Αγορά Χρυσού Start Up

  • Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
  • Αυτόματη επικοινωνία με ΕΑΦΔΣΣ Pegasus c&a 100
  • Εύκολο & γρήγορο στην εκμάθηση του, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τους καθημερινούς χρήστες (user friendly).
  • Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
  • Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο hardware
  • Νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής σας καθώς λειτουργεί και ενημερώνεται πάντα με τις τελευταίες αλλαγές του ΚΒΣ
  • Δυνατότητα σύνδεσης των υποκαταστημάτων της επιχείρησης με συνεχή αποστολή – παραλαβή δεδομένων μεταξύ τους σε Real time
  • Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό

Επιστροφή


Επικοινωνήστε μαζί μας...

Ηλία Αφεντάκη 45 , Χαλκίδα Τ.Κ. 34100

Τηλ.: (+30) 2221 0 81180 & 694 9494514

Για πληροφορίες
Email: info@gp-group.gr