Λογισμικά Pegasus GP-Group Το δικό σας πρόγραμμα

Βιβλιοπωλεία - Χαρτικά

Pegasus Book Store ERP Start Up

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το Pegasus Book Store Erp Start up απευθύνεται στο Σύγχρονο Βιβλιοπωλείο. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα του Pegasus ERP Start Up σε συνδυασμό με  τις ιδιαίτερες δυνατότητες του Module Library-Βιβλιοnet. Είναι το δυναμικό ξεκίνημα με άμεσα αποτελέσματα και αποτελεί πραγματική επένδυση για την επιχείρηση.

Το Pegasus ERP Start up καλύπτει τις βασικές ανάγκες μίας εμπορικής επιχείρησης. Παρακολουθεί Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές, Έξοδα, Αξιόγραφα κ.α. 

Παρέχει την δυνατότητα πλήρους καταχώρησης τίτλων βιβλίων με κατηγοριοποίησή τους και σύνδεση με συγγραφείς, μεταφραστές, οίκους, προμηθευτές κ.ο.κ.

Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση.

Επίσης συνδέεται αυτόματα με την βάση του site βιβλιοnet και αντλεί από εκεί όλα τα δεδομένα.

Ταυτόχρονα διαθέτει το CRM με το οποίο μπορείτε και διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προμηθευτές κ.ο.κ.) και τις εργασίες του Προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση της καθημερινής ροής της εργασίας σας είναι απλή και μετρήσιμη. 

Με ένα πλήθος έτοιμων αναφορών και στατιστικών, σας ενημερώνει για την πορεία της επιχείρησής σας. Επίσης με τις γεννήτριες αναφορών και στατιστικών που διαθέτει, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας εκτυπωτικές καταστάσεις.

Οι Δυνατότητες Book Store Start Up

  • Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
  • Αυτόματη επικοινωνία με ΕΑΦΔΣΣ Pegasus c&a 100
  • Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
  • Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
  • Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο hardware
  • Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner
  • Άμεση επικοινωνία με άλλα προγράμματα τις Τεχνολογίας Pegasus (πχ Oil , Champion, Pos, Estiasi, Service)
  • Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό

Επιστροφή


Επικοινωνήστε μαζί μας...

Ηλία Αφεντάκη 45 , Χαλκίδα Τ.Κ. 34100

Τηλ.: (+30) 2221 0 81180 & 694 9494514

Για πληροφορίες
Email: info@gp-group.gr