Λογισμικά Pegasus GP-Group Το δικό σας πρόγραμμα

Εφαρμογές για εμπορικές επιχειρήσεις

Pegasus μElite (MySQL)
"Κάντε το πρώτο βήμα για τη Μηχανογράφησή σας!"Σε ποιούς απευθύνεται:
Το Pegasus μElite απευθύνεται στην επιχείριση που θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στη μηχανογράφησή της. Είναι ένα δυναμικό ξεκίνημα που εξασφαλίζει την επένδυσή σας στο μέλλον.

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ!

Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης (πελάτες, προμηθευτές, αποθήκη, αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις, πληρωμές).Είναι το δυναμικό ξεκίνημα με άμεσα αποτελέσματα και εξασφαλίζει πραγματική επένδυση για την επιχείρηση.Είναι το δυναμικό ξεκίνημα με άμεσα αποτελέσματα και εξασφαλίζει πραγματική επένδυση για την επιχείρηση.Με ένα πλήθος έτοιμων αναφορών και στατιστικών, σας ενημερώνει για την πορεία της επιχείρησής σας.
Pegasus ERP Start Up  Το κατάλληλο εργαλείο για την επιχείρηση σας!

Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60% τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι το δυναμικό ξεκίνημα με άμεσα αποτελέσματα και εξασφαλίζει πραγματική επένδυση για την επιχείρηση. Το Pegasus ERP Start up καλύπτει τις βασικές ανάγκες μίας εμπορικής επιχείρησης. Παρακολουθεί Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές, Έξοδα, Αξιόγραφα.
Ταυτόχρονα διαθέτει το CRM με το οποίο μπορείτε και διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προμηθευτές κ.ο.κ.) και τις εργασίες του Προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση της καθημερινής ροής της εργασίας σας είναι απλή και μετρήσιμη.
Με ένα πλήθος έτοιμων αναφορών και στατιστικών, σας ενημερώνει για την πορεία της επιχείρησής σας. Επίσης με τις γεννήτριες αναφορών και στατιστικών που διαθέτει, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας εκτυπωτικές καταστάσεις.


Pegasus ERP Basic       Το βασικό εργαλείο ανάπτυξης της επιχείρησης!

Το Pegasus ERP Basic είναι σχεδιασμένο για την επιχείρηση που απαιτεί από την μηχανογράφησή της την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Απευθύνεται σε μεσαίες Εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες «ζητούν» από ένα πρόγραμμα μηχανογράφησης.Καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες, αφού παρακολουθεί Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές, Έξοδα, Αξιόγραφα. Επίσης μπορεί και παρακολουθεί Serial Numbers, Παρτίδες και είδη με Χρώμα - Μέγεθος.
Επιπλέον διαθέτει Λογιστική για την τήρηση των Βιβλίων της επιχείρησης και Μισθοδοσία.
Ταυτόχρονα διαθέτει το CRM με το οποίο μπορείτε και διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προμηθευτές κ.ο.κ.) και τις εργασίες του Προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση της καθημερινής ροής της εργασίας σας είναι απλή και μετρήσιμη.
Με ένα πλήρες πλήθος έτοιμων αναφορών και στατιστικών, σας ενημερώνει για την πορεία της επιχείρησης. Επίσης με τις γεννήτριες αναφορών και στατιστικών που διαθέτει, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές.
Τέλος διαθέτει το module P.I.M. (
Pegasus Interoperability Mechanismμε το οποίο μπορεί:
α. Να ενημερώνει το site της επιχείρησης αυτόματα
β. Να συγχρονίζει δεδομένα από διαφορετικές εγκαταστάσεις (ιδανικό για επιχειρήσεις με πολλά υποκαταστήματα).
γ. Ενημερώνει αυτόματα μηχανές αναζήτησης και μηχανές προώθησης των πωλήσεων

Pegasus ERP Experience   Οργανωθείτε επιχειρηματικά σε όλα τα επίπεδα!

Το Pegasus ERP Experience (Enterprise Resource Planningείναι το εργαλείο για την πλήρη μηχανογράφηση της επιχείρησης, που θα σας βοηθήσει να εργαστείτε με γρήγορο τρόπο διαμορφώνοντας τη στρατηγική της επιχείρησής σας μέσα από ένα ευχάριστο περιβάλλον. Απευθύνεται σε μεσαίου - μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν δυναμική εξέλιξη και για το λόγο αυτό έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από τα εργαλεία μηχανογραφικής υποστήριξης που χρησιμοποιούν.

 • Διαχείριση απεριορίστων θέσεων εργασίας
 • Βελτίωσης της εικόνας της επιχείρησης και του τρόπου λειτουργίας της μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες διαλειτουργούν και με την διαδικτυακή εφαρμογή της επιχείρησης
 • Παραμετροποιήσεις και Ρυθμίσεις λειτουργίας της εφαρμογής χωρίς περιορισμούς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του επιχειρηματικού οργανισμού
 • Δυνατότητα «διαλειτουργίας» με το site της επιχείρησης και υποστήριξής του
 • Διαχείριση περιεχομένου επικοινωνίας (προσφορές /ανακοινώσεις/ενημερωτικά mailsms) και μαζική αποστολή αυτών
 • Υποστήριξη καμπάνιας και πλήρους διαχείρισης εκστρατειών  
 • Παρακολούθηση στόχων, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εργαζομένων και όλης της επιχείρησης και των τμημάτων της
 • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς
 • Συνεχώς εξελισσόμενο πακέτο σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις τάσεις της αγοράς
 • Χαρακτηρίζεται για την Ευκολία και την Λειτουργικότητα χρήσης

Παρακολουθεί πλήρως το Εμπορικό κύκλωμα (Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές, Έξοδα, Αξιόγραφα, Serial Numbers, Παρτίδες και είδη με Χρώμα - Μέγεθος). 

Διαθέτει Γενική Λογιστική για την τήρηση των Βιβλίων της επιχείρησης και Μισθοδοσία. Ταυτόχρονα με το CRM μπορείτε και διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προμηθευτές κ.ο.κ.) και τις εργασίες του προσωπικού σας.

 

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Tων Λογισμικών Pegasus:

 • Δεν έχει κανένα κόστος θέσεων εργασίας
 • Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
 • Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες , χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
 • Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
 • Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο hardware
 • Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner
 • Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
 • Μικρό κόστος Ετησίου Συμβολαίου
 • Δυνατότητα αναβάθμισης του προγράμματος στις αμέσως επόμενες εκδόσεις αυτόματα πληρώνοντας μόνο τη διαφορά των εκδόσεων
 • Άμεση επικοινωνία με άλλα προγράμματα τις Τεχνολογίας Pegasus
 • Αυτόματη επικοινωνία με ΕΑΦΔΣΣ Pegasus c&a 100
 • Χρησιμοποιεί την MySQL, την ποιό διαδεδομένη Βάση διαχείρισης δεδομένων του Internet και όχι μόνο
 • Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες μέσω Extranet, για να έχετε τεκμηριωμένη την ιστορία της τεχνικής υποστήριξής σας

 

Επιστροφή


Επικοινωνήστε μαζί μας...

Ηλία Αφεντάκη 45 , Χαλκίδα Τ.Κ. 34100

Τηλ.: (+30) 2221 0 81180 & 694 9494514

Για πληροφορίες
Email: info@gp-group.gr