Λογισμικά Pegasus GP-Group Το δικό σας πρόγραμμα

Επιχειρήσεις Καθαρισμού Κοινοχρήστων

Pegasus Κοινόχρηστα ERP Start Up

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το Pegasus Κοινόχρηστα Erp Start up αποτελεί το απόλυτο επιχειρηματικό εργαλείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις διαχείρισης Πολυκατοικιών. Είναι ιδανικό για τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη διαχείριση κοινοχρήστων, καθαρισμών Πολυκατοικιών, συντήρησης Καυστήρων, Ανελκυστήρων κλπ.

Το Pegasus Κοινόχρηστα ERP Start up θέλοντας να καλύψει 100% τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης κοινοχρήστων είναι εφοδιασμένο με τις εξής δυνατότητες:

Pegasus Κοινόχρηστα

Μέσα από μια εύχρηστη οθόνη μπορείτε εύκολα και γρήγορα να διαχειρίζεστε τις πολυκατοικίες σας (Παρακολούθηση οικονομικών Πολυκατοικίας αναλυτικά ανά μήνα, από παραστατικά κλπ, Καταχώρηση Διαμερισμάτων, Δαπανών & Aυτόματος υπολογισμός κοινoχρήστων, Δυνατότητα κάλυψης κάθε πιθανού τρόπου υπολογισμού των Δαπανών, Εκύπωση Ανακοινώσεων ανά πολυκατοικία ή Διαμέρισμα, Ορισμός μονάδων μέτρησης (ποσότητες και με δεκαδικά) κλπ

Pegasus ERP

Εμπορική διαχείριση επιχείρησης, χρησιμοποιείται πλέον σε πάνω από 3000 επιχειρήσεις. Καλύπτει πλήρως Πελάτες , Προμηθευτές, Αποθήκες, Έσοδα, Έξοδα, Αξιόγραφα, Υπόλοιπα Πελατών/Προμηθευτών, Εισπράξεις.

Με ένα πλήθος ετοιμων στατιστικών και εκτυπωτικών καταστάσεων αλλά και δυνατότητα δημιουργίας νέων κάνει την εργασία της επιχείρησής σας απλή και μετρήσιμη.

Pegasus CRM

Ένα πλήρες κύκλωμα διαχείρισης των πελατειακών σας σχέσεων. Ενδεικτικά σας δίνει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας προσφορών , αρχειοθέτησης συμφωνιών , γραμματειακής υποστήριξη , πλάνου εργασιών - εργαζομένων, μαζικής αποστολή mail / sms , διαχείρισης στόχων , πλήρης οργάνωση των στοιχειών των συναλλασσομένων της επιχείρησης !

*Προσθήκη επιπλέον module : Θέλοντας όμως να συμβαδίσουμε με την εξέλιξη των επιχειρηματικών οργανισμών το πρόγραμμα μπορεί να εξελίσσεται σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες !! Δυνατότητα προσθήκης module στην εφαρμογή: Λογιστική (Β  και Γ) , Μισθοδοσία , MIS - Οικονομικοί δείκτες, Serial Number , Συμβάσεις .

Extra Όφελος

To Pegasus ERP Κοινόχρηστα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να επικοινωνεί πλήρως με το site της επιχείρησής σας!

Ξεχωριστέ από τον ανταγωνισμό σας δημιουργήστε ένα δυναμικό site , εμφανίστε την οικονομική καρτέλα πελατών , πληρωμές μέσω Internet ,S/πελατών , φόρμες άμεσης υποστήριξης  !

Οι Δυνατότητες Κοινόχρηστα Start Up

  • Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
  • Αυτόματη επικοινωνία με ΕΑΦΔΣΣ Pegasus c&a 100
  • Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
  • Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
  • Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο hardware
  • Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner
  • Άμεση επικοινωνία με άλλα προγράμματα τις Τεχνολογίας Pegasus (πχ Oil , Champion, Pos, Estiasi, Service)
  • Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό

Επιστροφή


Επικοινωνήστε μαζί μας...

Ηλία Αφεντάκη 45 , Χαλκίδα Τ.Κ. 34100

Τηλ.: (+30) 2221 0 81180 & 694 9494514

Για πληροφορίες
Email: info@gp-group.gr