Λογισμικά Pegasus GP-Group Το δικό σας πρόγραμμα

Ξενοδοχειακές Μονάδες

Pegasus Hotel ERP Start Up   Το κατάλληλο εργαλείο για την επιχείρηση σας!

Σε ποιούς απευθύνεται:Το Pegasus Hotel ERP Startup απευθύνεται σε μικρές έως μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλύπτοντας όλες τις καθημερινές τους εργασίες εύκολα και γρήγορα.Το Pegasus Hotel ERP Startup καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες ενός ξενοδοχείου και ταυτόχρονα παρακολουθεί και τα οικονομικά της επιχείρησης. Παρακολουθεί διαμονές, κρατήσεις, αναχωρήσεις, αφίξεις, ακυρώσεις, καθαριότητα δωματίων, λοιπές χρεώσεις, αλλαγές δωματίου. Εκτυπώνει αυτόματα τα απαραίτητα παραστατικά και ενημερώνει το Βιβλίο Πόρτας.Επιπλέον Παρακολουθεί Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές, Έξοδα, Αξιόγραφα. Ταυτόχρονα διαθέτει το CRM με το οποίο μπορείτε και διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προμηθευτές κ.ο.κ.) και τις εργασίες του Προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση της καθημερινής ροής της εργασίας σας είναι απλή και μετρήσιμη. Με ένα πλήθος έτοιμων αναφορών και στατιστικών, σας ενημερώνει για την πορεία της επιχείρησης. Επίσης με τις γεννήτριες αναφορών και στατιστικών που διαθέτει, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές.Οι Δυνατότητες Hotel ERP Start Up
  • Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
  • Παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του επιχειρηματικού οργανισμού, με απλό και λειτουργικό τρόπο
  • Δεν έχει κανένα περιορισμό σε δωμάτια ή θέσεις εργασίας
  • Μεταφορά και αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς
  • Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα λογιστικά προγράμματα
  • Εύκολο & γρήγορο στην εκμάθηση του , μέσα από εύχρηστο περιβάλλον
  • Δυνατότητα αυτοματοποιημένης τήρησης Βιβλίου Πόρτας

Επιστροφή


Επικοινωνήστε μαζί μας...

Ηλία Αφεντάκη 45 , Χαλκίδα Τ.Κ. 34100

Τηλ.: (+30) 2221 0 81180 & 694 9494514

Για πληροφορίες
Email: info@gp-group.gr